SuomenkylanSahko.fi
Micromounting
 

Micromounting kommunikationstjänster
Elcentaler och -installationer se Suomenkylän Sähkö


________________________________________________________________

Kontaktuppgifter::
Christina Klawér-Kauranen, tfn 041 463 7634
christina.klawer-kauranen@micromounting.fi

Adress:
Snickarsvängen 10
06150 Borgå
fax (019) 580 111

FO-nummer: 0960005-3

________________________________________________________________


SuomenkylanSahko.fi/micromounting

Copyright Suomenkylän Sähkö Oy - Finnby El Ab. Alla rättigheter förbehålls.